มติชน วันอาทิตย์

28 มิถุนายน 2558

 

เศรษฐีถูกน้ำท่วมทนไม่ได้

เตรียมพร่องน้ำเขื่อนไว้เก็บห่าฝน

ถ้าฝนแล้งแห้งละหานย่านจนจน

ล้วนอดทนสงบง่ายปากไม่มี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 26 มิถุนายน 2558} else {