มติชน วันอาทิตย์

14 มิถุนายน 2558

 

พลเมืองชั้นนำแย่งอำนาจ

สนองคุณเครือญาติอุปถัมภ์

ประชาชนรากหญ้าแย่งหาน้ำ

สนองกรรมทำมาหากินแล้ง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 12 มิถุนายน 2558