มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558

 

ในพิพิธภัณฑ์ ที่นครปฐม

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (นครปฐม) ขณะนี้จัดแสดงโบราณศิลปวัตถุแบบทวารวดี ซึ่งของทั้งหมดหรือส่วนมากพบที่เมืองนครปฐม

          แต่ขาดคำอธิบายเกี่ยวกับเมืองนครปฐมในแนวอื่นที่ไม่ประวัติศาสตร์ศิลปะแบบอาณานิคม

 

นครปฐม

          เมืองนครปฐม สมัยแรกสุดตั้งแต่ราว พ.ศ. 1200 มีขนาดใหญ่โตมั่นคงและมั่งคั่งที่สุด ทั้งในสยามและในอาเซียนโบราณ แล้วค่อยๆลดความสำคัญลงเมื่อราวหลัง พ.ศ. 1500

          นับเป็นเมืองใหม่ ที่มีขึ้นหลังเมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี)

          นักวิชาการสมัยหลังๆ สมมุติชื่อเรียกช่วงเวลาของเมืองนครปฐมสมัยแรกว่ายุคทวารวดี แต่ในเวลาความเป็นจริงของสมัยนั้นเรียกอะไรยังไม่พบหลักฐาน

 

ขนาดใหญ่ที่สุด

          นครปฐมเป็นเมืองยุคทวารวดี มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาบ้านเมืองบนภาคพื้นสยามก่อนยุคอยุธยา

          นักค้นคว้าวิชาการเรื่องนี้เปรียบเทียบบ้านเมืองร่วมยุคทั้งอุษาคเนย์อาเซียน พบว่าเมืองนครปฐมมีขนาดใหญ่โตที่สุด เพราะมีความมั่งคั่งและมั่นคงอันเนื่องจากมีเครือข่ายควบคุมการค้าทั้งแม่น้ำลำคลองและทะเลสมุทร

 

บนเส้นทางการค้าโลก

          เมืองนครปฐมมีพัฒนาการอยู่บริเวณใกล้ฝั่งทะเลอ่าวไทย บนเส้นทางการค้าโลก

          ครูบาอาจารย์มีงานวิจัยอธิบายว่าขณะนั้นบ้านเมืองกลุ่มศรีวิชัย ซึ่งเป็นมหาอำนาจการค้าข้ามคาบสมุทร เชื่อมโยงการค้าทางทะเลสมุทรให้เป็นผืนเดียวกันตั้งแต่ทะเลชวา, ทะเลจีนใต้, และมหาสมุทรอินเดีย

          [ฝั่งทะเลอ่าวไทยราวเรือน พ.ศ. 1000 อยู่บริเวณแนวคลองในเขตบางขุนเทียน (กรุงเทพฯ) และต่อเนื่องคลองโคกขาม-มหาชัย (สมุทรสาคร) ไม่อยู่ลึกขึ้นไปนครปฐม-สุพรรณบุรี ตามที่เคยเข้าใจมาแต่ก่อน]

          ยุคนั้นมีคนพูดตระกูลภาษาไทย-ลาว โยกย้ายไปมาและตั้งหลักแหล่งปะปนกับคนในตระกูลภาษาอื่นๆ เช่น มอญ-เขมร, ชวา-มลายู, ฯลฯ

Nakornpathom museum11-05-58 2