มติชนรายวัน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

 

เซ็กซ์สแลง ไทยยืมฝรั่ง

          ชิ้น แปลว่า คู่รัก มีในพจนานุกรมฯ ระบุว่าเป็นคำโบราณ เป็นภาษาปาก

          อ. นิตยา กาญจนะวรรณ อธิบายเพิ่มเติมในคอลัมน์ มองไทยใหม่ (มติชนสุดสัปดาห์) เมื่อไม่นานมานี้ว่าชิ้นเป็นคำโบราณก็จริง แต่มาจากภาษาอังกฤษเพิ่งมีสมัย ร.5 แค่นั้น ไม่เก่าขึ้นไปกว่านั้น จึงไม่มีคำนี้ในยุคปลายอยุธยา แล้วบอกต่อไปอีกหลายอย่างว่า

          ชิ้น มีความหมายเดียวกับแฟน, กิ๊ก

          แต่ชิ้นมาก่อน ส่วนแฟนมาทีหลัง (ทับศัพท์จากคำอังกฤษว่า fan โดยขยายความหมายมากไปกว่าภาษาอังกฤษ) กิ๊กเพิ่งมา

          เมื่อมีคำว่า แฟน (มาใช้ใหม่กว่า) คำว่า ชิ้น ก็ตกสมัย

          ล่าสุดมีคำว่า กิ๊ก (มาใช้ใหม่กว่าอีก) คำว่า แฟน ก็ตกสมัยตามไป

cov-slang

          ชิ้น แปลจากภาษาอังกฤษว่า piece โดยอ้างถึง พจนานุกรมคำสุภาพและเซ็กซ์สแลง ของ ศ. ดร. อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ว่า

          Piece อวัยวะเพศหญิง, อวัยวะเพศชาย ใช้ได้ทั้งสองอย่าง แต่ส่วนมากหมายถึงอวัยวะเพศหญิง หรือผู้หญิง

          อ่านคำอธิบายของ อ. นิตยา แล้วโดนใจ เพราะผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน เลยต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมิตรพี่น้องออกตามล่าหาซื้อด่วน พจนานุกรมฯ ของ ดร. อุดม

          จึงเพิ่งรู้อีกว่าขายหมดนานแล้ว พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2537, พิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. 2547 มาหาซื้อ พ.ศ. 2558 แล้วจะเหลืออะไร?

          อ. นิตยา ด้วยความเมตตากรุณาอย่างยิ่ง เมื่อรู้ว่าผมจนปัญญาจะหาได้ จึงส่งฉบับปรับปรุงใหม่พิมพ์ครั้งที่สองมาให้อ่าน

          พิมพ์ด้วยอักษรตัวโต หนา 620 หน้า ปกแข็ง สันโค้ง อ่านง่าย สบายมาก แต่ศัพท์ลึกซึ้งสุดจะพรรณนา สติปัญญาไม่พอ จึงเหมาะเก็บใส่ตู้ไว้ใช้งานประจำ แล้วทำเรื่องเพศของชาวสยามในประเทศไทย

          หลายสิบปีนานมากแล้ว เพื่อนในวงเหล้าคนหนึ่งเขียนเอง พิมพ์เอง เกี่ยวกับพจนานุกรมคำหยาบ (ของไทย) จำชื่อหนังสือจริงๆไม่ได้

          ผมอ่านแล้วชอบอกชอบใจมากๆ ถ้าเอามาปรับใหม่ให้ได้แนวอย่าง อ. นิตยา เขียนในสุดสัปดาห์ จะมีค่าสูงยิ่งในภาษาไทยที่ไม่ถูกแช่แข็งโดยครูภาษาไทย (มีเสื้อผ้าหน้าผมเป็นแบบแผนเพื่อความเป็นไทย)