มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558

 

สร้างวิหารใหม่ ครอบวิหารเก่ายุคอยุธยา

         วัดท่าพระ อยู่ใกล้สี่แยกท่าพระ (ปากอุโมงค์ลอดสี่แยก) ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

         เป็นวัดเก่าแก่ มีมาแต่ยุคอยุธยา ราวหลัง พ.ศ. 2000 ในวัดยังมีพยานหลักฐานเป็นซากวิหารแกลบแบบอยุธยา

viharn7-05-58 1

         เพราะทางวัดไม่รื้อทิ้ง แต่สร้างใหม่วิหารขนาดใหญ่ ครอบวิหารแกลบไว้อีกทีหนึ่ง

         เท่ากับสงวนรักษาสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาไว้ ขณะเดียวกันก็ใช้งานปัจจุบันได้อย่างดี ซึ่งเป็นที่ยกย่องสรรเสริญเจริญพรอย่างยิ่ง

         น. ณ ปากน้ำ ศิลปินร่วมสมัย และนักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ (อดีตอาจารย์ประจำคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เขียนสดุดีไว้ในหนังสือ ศิลปกรรมในบางกอก (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2514) ว่า

         “ทางวัดก็มีน้ำใจดีน่าสรรเสริญ คือแทนที่จะดำริซ่อมปฏิสังขรณ์วิหาร กลับปล่อยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังศึกษาถึงศิลปโบราณกัน แล้วสร้างหลังคาสังกะสีครอบวิหารไว้ นับว่าเป็นการรักษาศิลปโบราณไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด”

         ก่อน พ.ศ. 2514 น. ณ ปากน้ำ ไปสำรวจ พบทางวัดท่าพระสร้างหลังคาสังกะสีครอบวิหารแกลบไว้

         หลังจากนั้นนับสิบปี ผมตามรอย น. ณ ปากน้ำ ยังเห็นหลังคาสังกะสีครอบไว้ แต่ปัจจุบันรื้อหลังคาสังกะสีแล้วสร้างอาคารใหม่ใหญ่โตมากครอบวิหารแกลบ

         วัตรปฏิบัติดีๆของสมภารเจ้าวัด เมื่อไม่กี่วันมานี้ผมเคยไปพบที่วัดกลาง อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด ไม่รื้อธาตุเก่า แต่สร้างอาคารใหม่เป็นมณฑปครอบไว้ เหมือนกันโดยมิได้นัดหมายกับวัดท่าพระในกรุงเทพฯ

         ทางการอย่างกรมศิลปากร ควรประกาศอนุโมทนายกย่องให้เป็นที่รู้ทั่วกัน แล้วทำประวัติโบราณวัตถุสถานในวัดไว้แบ่งปันเผยแพร่สู่ชุมชนนั้นและสาธารณะ

         สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ ครูบาอาจารย์ควรสดุดีทางวัดเป็นกรณีตัวอย่างให้นักศึกษาพิจารณา (อย่าเอาแต่เป่าสาก หลังหยุดเป่านกหวีด)

         ทางวัดควรแบ่งปันเผยแพร่ข้อเขียนของ น. ณ ปากน้ำ ที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

         แล้วควรรักษาสภาพวิหารแกลบกับบริเวณวัดปัจจุบันให้สะอาดร่มเย็นกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้