ทำกับมือ

 

สถานการณ์รุนแรงถูกแสร้งสร้าง

ทำกับมือเป็นข้ออ้างรัฐประหาร

ได้อำนาจยึดมาก็หน้าบาน

สำเริงสำราญกิจกรรมทำกับมือ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2558}