ยักษ์มาร

 

เยียวยาประชาชนคนเป็นเหยื่อ

เสียเลือดเนื้อนองดินสิ้นสังขาร

กลับถูกฝูงสูงส่งวงศ์ยักษ์มาร

ระรานใส่ร้ายป้ายสีระยำ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2558