หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มติชน วันอาทิตย์

31 พฤษภาคม 2558

 

คนเห็นคนเป็นคนไม่เท่ากัน

กีดกันเข้าถึงโอกาสเท่ากันไม่

คนเหนือกว่าค้ามนุษย์สมุทรภัย

คนทั่วไปเป็นสินค้ากับลูกค้า

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 29 พฤษภาคม 2558