มติชน วันอาทิตย์

24 พฤษภาคม 2558

 

ละครโรงใหญ่สยามประเทศ

สุดฤทธิ์สุดเดชแสดงหาญ

สมรู้ร่วมคิดเผด็จการ

ครูอาจารย์ปัญญาชนเชื่องเชื่องแสดง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);