Download PDF

มติชน วันอาทิตย์

10 พฤษภาคม 2558

 

ขยะขยุกซุกเสือกซ่อนใต้พรม

หมักหมมเหม็นโฉ่กระฉ่อนฉาว

คนขยะแขยงโขยกโลกหยามยาว

อวดชุดขาวคลุมขี้คนดีไทย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ