Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

 

บ้านเมืองบัว 2,500 ปีมาแล้ว จ. ร้อยเอ็ด

          ทุ่งกุลา ตอนใกล้เที่ยงวันอาทิตย์ 20 เมษายน ที่ผ่านมา แดดแรงแสงกล้าเสมือนยิ่งกว่าปกติโดยไม่รู้สาเหตุ แต่อาจจะเพราะความเป็นทุ่งกุลา

          อ. สมชาย นิลอาธิ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) นำทางไปตระเวนกลางแดดทุ่งกุลา จ. ร้อยเอ็ด ถึงกู่กาสิงห์ กับกู่เมืองบัว

roi et 29-04-58 1

          แล้วแวะเข้าไปดูนักโบราณคดี กรมศิลปากร ขุดค้นบริเวณเนินดินที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด

          ยุพเรศ ศรีคุณ ผู้ช่วยสันทนาฯ เทศบาลตำบลเมืองบัว ผู้มีอัธยาศัยเยี่ยมยอด นำชมสถานที่จัดนิทรรศการชั่วคราวเรื่องโบราณคดีเมืองบัว แล้วแจกเอกสารที่กรมศิลปากรพิมพ์แบ่งปันเผยแพร่ ล้วนมีข้อมูลความรู้ใหม่ๆมากมาย

          ต้องยกย่องว่าเป็นเทศบาลตำบลยอดเยี่ยมเท่าที่ผมเคยพบเทศบาลต่างๆ ในการดูแลแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่น

          ข้อด้อยของนิทรรศการชั่วคราวและเอกสารแจก คือ ข้อความเป็นตัวอักษรมีมากเกินไป และตัวพิมพ์ขนาดเล็ก ทำให้อ่านยาก จนไม่อยากอ่าน นึกถึงหัวอกชาวบ้านแล้วคงไม่ทนอ่านได้

          ต่อไปควรปรับแก้ให้สั้นที่สุด แล้วมีรูปโตๆเด่นๆไม่ต้องมาก จะดึงดูดความสนใจได้ผลมากกว่า ขอให้ดูตัวอย่างใบปลิวโฆษณาสินค้าต่างๆในท้องตลาด เช่น มือถือ, พิซซ่า, ฯลฯ

          บ้านเมืองบัว พบหลักฐานโบราณคดีสำคัญมากๆ มีชุมชนขนาดใหญ่คูน้ำล้อมรอบ เอาศพใส่ภาชนะดินเผาฝังดิน (เป็นต้นแบบโกศทุกวันนี้) ราว 2,500 ปีมาแล้ว

          [เป็นงานขุดค้นครั้งสำคัญของนักโบราณคดี สุกัญญา เบาเนิด ผมเองก็ได้พึ่งพาข้อมูลความรู้เรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่แรก นานหลายปีแล้ว]

          ชุมชนนี้อยู่สืบเนื่องมาจนหลัง พ.ศ. 1500 รับศาสนาและวัฒนธรรมขอม มีปรางค์กู่เมืองบัว อยู่บนเนินซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของบริเวณนี้ ควรขุดแต่งออกมาให้โดดเด่น

          ทั้งหมดที่บ้านเมืองบัวเป็นส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาแอ่งอารยธรรมสุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ (อาเซียน) 2,500 ปีมาแล้ว ควรโปรโมตให้ตรงตามความจริงอย่างนี้ดีกว่า

          ถ้ามีกิจกรรมความรู้ขอให้บอกมา ผมจะรีบไปดู แล้วป่าวร้องให้ก้องโลก