Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 14 เมษายน 2558

 

ชุดไทย สร้างใหม่ก็ได้

          อะไรไม่เคยมี ต้องรับความจริงว่าไม่เคยมี, อะไรสร้างใหม่ ก็บอกความจริงว่าสร้างใหม่

          ชุดไทย ถ้าอยากมีก็สร้างใหม่ได้เรื่อยๆ สร้างใหม่มาหลายชุดแล้ว (ความเป็นไทยก็สร้างใหม่)

          โดยบอกตรงๆ ว่าร่วมกันสร้างใหม่ หรือต่างคนต่างสร้างใหม่มาอวดกันก็ยิ่งสนุกดี มีทางเลือกหลากหลาย

          แต่อย่าตีขลุมอ้างว่าชุดไทยมีแล้วตั้งแต่กรุงสุโขทัย ราชธานีแห่งแรก (เพราะเรื่องกรุงสุโขทัยก็สร้างใหม่)

          แล้วอย่าข่มขู่คุกคามรังเกียจเบียดเบียนคนอื่นว่าไม่รักชาติ เพราะไม่เอาด้วยกับชุดไทยที่สร้างใหม่

 

เหตุจากประวัติศาสตร์

          ชุดไทย, ชุดประจำชาติของไทย ถูกทำให้เชื่อว่ามีจริง

          มีเหตุจากประวัติศาสตร์แห่งชาติของไทย ให้ความสำคัญต่อเรื่องราวของราชวงศ์และสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ เพื่อปลุกใจ

          จึงสร้างใหม่เรื่องเชื้อชาติไทยและความเป็นไทย เฟคๆ ปลอมๆ แล้วหล่อหลอมกล่อมเกลาให้คนในไทยและทั่วโลกเชื่อว่ามีจริง รวมถึงชุดไทย

          เท่ากับกีดกันคนส่วนใหญ่ออกจากประวัติศาสตร์ไทย โดยไม่สนใจให้ความสำคัญต่อประวัติศาสตร์สังคมที่มีคนมากมายหลายเผ่าพันธุ์ปะปนอยู่รวมกัน แล้วประสมประสานกันตลอดมานมนานหลายพันปี จึงมีวัฒนธรรมร่วมอย่างเดียวกันทั้งสุวรรณภูมิและอุษาคเนย์ เช่น เครื่องแต่งตัว

          สื่อก็เหมือนคนจำนวนมากๆที่ถูกหล่อหลอมกล่อมเกลาด้วยประวัติศาสตร์เฟคๆ ปลอมๆ อย่างนี้

          บางสื่อจึงไม่ฟังหลักฐานและเหตุผลทางวิชาการ แล้วกล่าวหาตำหนิความเห็นต่างอย่างน้ำขุ่นๆ

 

ชุดไทย ไม่เคยมี

          ชุดไทยไม่เคยมีในกลุ่มคนเรียกตัวเองว่าไทยยุคแรกสุดในดินแดนสยาม

          คนลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลาง โดยเฉพาะในเขตราชธานี พบหลักฐานเก่าสุดเรียกตัวเองว่าไทยเป็นครั้งแรกราวหลัง พ.ศ. 1800

          โดยไม่เป็นคนส่วนใหญ่ แต่เป็นคนกลุ่มหนึ่งมีจำนวนพอๆกันปะปนกับคนอีกมากมายหลายสิบกลุ่ม เช่น กลุ่มเรียกตัวเองว่า มอญ, เขมร, ลาว, ฯลฯ

          คนเหล่านี้มีประเพณีแต่งกายคล้ายกันจนแยกไม่ได้ คือ เปลือยอก ปกปิดอวัยวะเพศด้วยผ้าเตี่ยว (พอๆกับจีสตริง) ส่วนผ้านุ่งผ้าถุงมีเฉพาะคนชั้นสูงก่อนคนชั้นอื่น

          นอกนั้นมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน แต่ไม่เคยพบหลักฐานว่ามีชุดไทย

 

??? ?? ??????

 

เครื่องแต่งกาย

          กลุ่มคนเผ่าพันธุ์ต่างๆในยุคดั้งเดิมดึกดำบรรพ์หลายพันหลายร้อยปีมาแล้ว มีเครื่องแต่งกายเพื่อบอกสถานะของตนให้คนอื่นรู้ โดยไม่คิดว่าเป็นชุดประจำชาติชุดไทย หรือไม่ไทย อย่างที่เข้าใจทุกวันนี้

          เพราะยังไม่มีสำนึกเกี่ยวกับคำว่า “ชาติ” และ “ประเทศ” (ซึ่งเพิ่งมีราว 100 กว่าปีมานี้เอง)

          เครื่องแต่งกายของชาติพันธุ์ยุคดั้งเดิมดึกดำบรรพ์นับพันๆร้อยๆปีมาแล้ว มีทั้งเสื้อผ้า, เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่งร่างกาย (เช่น สักลาย, แต้มสี) มีความหมายหลายอย่าง เช่น

          (1.) บอกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจการเมืองว่ามีตำแหน่งอะไร? มีบทบาทหน้าที่อย่างไร? เช่น หมอผี, หัวหน้าเผ่า, ไพร่บ้าน, เมีย-ผัว (2.) บอกสังกัดว่าเป็นใคร? กลุ่มไหน? (3.) เป็นเครื่องรางคุ้มครองป้องกันให้พ้นจากผีร้าย และสิ่งไม่ดีทั้งปวง