Download PDF

ยังไงก็เจ๊ง

 

ระบบราชการสร้างปัญหา

ยังมีหน้ายกย่องราชการขยาย

การบินทันสมัยไฮเทคกระจาย

ราชการทำฉิบหายไฮเทคเจ๊ง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อังคาร 31 มีนาคม 58document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);