Download PDF

ต่ออายุ

 

ตอนรับราชการงานไม่ทำ

เช้าชามเย็นชามประจำอนาถา

ครั้นเกษียณเกิดพิลึกคึกขึ้นมา

ตากหน้าขอต่ออายุราชการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 29 เมษายน 2558