Download PDF

ประชาชนพลเมือง

 

ประชาชนกับพลเมืองไม่เท่ากัน

ความเป็นคนละชนชั้นไม่เสมอหน้า

พลเมืองเรืองอำนาจศักดินา

ประชาชนไพร่ข้าของพลเมือง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 24 เมษายน 2558