Download PDF

มติชน วันอาทิตย์

19 เมษายน 2558

 

อยากเป็นใหญ่ให้หมุนนาฬิกากลับ

พร้อมสรรพต้านความเป็นสมัยใหม่

อวดคนดีมีร่างแต่ร้างใจ

ใส่ร้ายฝ่ายตรงข้ามเป็นสำคัญ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ