มติชน วันอาทิตย์

12 เมษายน 2558

 

โลกฟัง     แต่ไม่ได้ยิน

ได้ยิน      แต่ไม่เข้าใจจับ

เข้าใจ       แต่ยังไงก็ไม่รับ

โลกรับ     เมื่อร่วมประชาธิปไตย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ