Download PDF

อิเหนาเป็นเอง

 

หลอกว่าตนคนดีเยี่ยวขี้หอม

ที่แท้แมงวันตอมเยี่ยวขี้เหม็น

ว่าแต่เขาอิเหนาเองก็เป็น

สภาลูกเมียเล่นเงินราษฎร

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

อาทิตย์ 1 มีนาคม 2558}