มติชน ฉบับวันอาทิตย์

22 มีนาคม 2558

 

ของดีมีอยู่เต็มทั้งวัด

โลภโกรธหลงสงฆ์กำจัดของดีดับ

บ้านกับวัดขัดกันบรรลัยลับ

ญาติโยมยับกัลยาณมิตรม้วย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ