มติชน วันอาทิตย์

1 มีนาคม 2558

 

สมคบสมคิดเสียสมศักดิ์

เสียคำสั่งแต่สมศักดิ์หาเสียไม่

กลับงามหงอกงอกประชาธิปไตย

เสรีภาพโพลนไพรเพ็ญใจเมือง

 

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ} else {