มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

 

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อู่ทอง สุพรรณ

          อู่ทองทุกวันนี้เป็นอำเภอหนึ่งของ จ. สุพรรณบุรี ที่เป็นท้องถิ่นหนึ่งของประเทศไทย

          ประวัติความเป็นมาของอู่ทองตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนปัจจุบัน จึงเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อ. อู่ทอง ที่ทับซ้อนประวัติศาสตร์โบราณ ต้นทางประวัติศาสตร์ไทยในประวัติศาสตร์อาเซียน

          ปัญหาอยู่ที่นักประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทย พยายามแยกเนื้อหาที่ต่อเนื่องเรื่องเดียวกันให้ออกจากกันเป็นสองเรื่อง จึงหาทางไปต่อไม่พบ

          ขณะเดียวกันท้องถิ่นยังไม่มีเวลาทำความรู้จักและเข้าใจประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตัวเอง

          อู่ทองยุคดั้งเดิมเริ่มแรก เคยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม เพราะอยู่บนเส้นทางคมนาคมระหว่างบ้านเมืองภายในโดยผ่านแม่น้ำแม่กลอง กับอ่าวเมาะตะมะ ทะเลอันดามัน

          ต่อมาอู่ทองลดความสำคัญลง เพราะมีศูนย์กลางแห่งใหม่เติบโตขึ้นแทนที่ทางริมแม่น้ำท่าจีน เรียกสุพรรณภูมิ

          นับแต่นั้นชุมชนอู่ทองกระจายโดยรอบเป็นบริเวณกว้างออกไปทางกาญจนบุรี (แม่กลอง) โดยมีคนกลุ่มใหม่ทยอยโยกย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งใหม่ทับซ้อนหลายยุคหลายสมัย หลายครั้งหลายหน ทั้งนี้เพราะอยู่บนเส้นทางคมนาคมสำคัญนั่นเอง

          ผมเคยรวบรวมข้อมูลความรู้เรื่องเมืองอู่ทองและเมืองสุพรรณ มาเรียบเรียงให้คนทั่วไปอ่านง่ายๆ สบายมากๆ รวมถึงแต่งเป็นเพลงบรรเลงดนตรีฟังเพลินๆก็มี เพื่อแบ่งปันผ่านสื่อหลายประเภท อย่างหลากหลายรูปแบบ

          ใครรับแล้วเก็บไว้ หรือโยนทิ้งไปก็ได้ ไม่แปลก ไม่เสียหายอะไรเลย เนื่องจากไม่มีเจตนาจะให้เก็บรักษาเป็นตำราหรือคัมภีร์ เพราะไม่มีวิชาการอย่างนักวิชาการกำหนดให้มี

          งานรวบรวมเรียบเรียงเหล่านั้น ผมได้จากงานค้นคว้าวิจัยของนักปราชญ์ราชบัณฑิตและครูบาอาจารย์ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ทั้งไทยและเทศ

          ซึ่งล้วนไม่มีข้อยุติ และไม่สรุปว่าอย่างไหนผิดหรือถูก มีแต่เห็นด้วยกับยังไม่เห็นด้วย หรือน่าเชื่อกับไม่น่าเชื่อ

          ทั้งหมดผมไม่เคยค้นคิดประดิษฐ์ความรู้ใหม่ จนเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีของตนเองตามที่มักมีผู้พูดจาว่ากล่าวกันทั่วไป เพราะผมไม่ฉลาด และทำสิ่งฉลาดๆอย่างนั้นไม่ได้

          ที่ทำได้และทำอยู่คือหน้าที่พีอาร์ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูงานวิชาการชั้นสูงของนักปราชญ์ราชบัณฑิตครูบาอาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

          ถ้าจะมีสิ่งผิดพลาด ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ผมรวบรวมข้อมูลมาอย่างขาดตกบกพร่อง ที่ทุกคนดุด่าว่ากล่าวได้ตามอำเภอใจ

          และหลายคนก็ทำลับหลังเป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งน่าเสียดายมากๆที่ผมไม่มีโอกาสรู้ข้อบกพร่องของตัวเอง เลยไม่รู้จะปรับปรุงพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไร?

          ขอความกรุณาว่ากล่าวกันตรงๆเป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งๆ