มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

 

อู่ทอง สุพรรณ ไปไม่ถึงไหน

          เมืองอู่ทอง สุพรรณบุรี ถูกทอดทิ้งเกือบ 50 ปี จากนักประวัติศาสตร์โบราณคดีทางการของไทย เมื่อรู้ว่าพระเจ้าอู่ทองที่สร้างอยุธยา ไม่ได้อพยพหนีโรคห่าไปจากเมืองอู่ทอง

          ทั้งๆมีอีกมากมายหลายเรื่องที่ต้องค้นคว้าศึกษาถึงความสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับไทยและสุวรรณภูมิ เช่น เมืองอู่ทอง เป็นต้นทางประวัติศาสตร์ไทย และมีพัฒนาการต่อเนื่องเป็นเมืองสุพรรณบุรี ฯลฯ

          แต่นักประวัติศาสตร์โบราณคดีทางการของไทยก็ไม่ใส่ใจอะไรอีกแล้ว เพราะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอู่ทอง

          ขอบอกเล่าทบทวนอีกครั้งว่าจนไม่กี่ปีมานี้ ท่านบรรหาร ศิลปอาชา กับท่านขรรค์ชัย บุนปาน ออกแรงชวนหน่วยงานต่างๆ (รวมทั้งกรมศิลปากร) ปรับปรุงเมืองอู่ทองให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์โบราณคดี มีหน้าตาทันสมัยขึ้นกว่าเดิม โดยสงวนรักษาคูน้ำคันดินอย่างดีวิเศษเป็นสำคัญ

          พร้อมกันนั้นก็แนะนำให้จัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิเพื่อเคลื่อนไหวค้นคว้ารวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ แล้วมีกิจกรรมแบ่งปันเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสุวรรณภูมิและเมืองอู่ทอง

          แต่สถาบันฯถูกแช่แข็งจากนักวิชาการและข้าราชการประวัติศาสตร์โบราณคดีฝูงหนึ่ง เพราะไม่มีแก่ใจจะทำจริงๆจังๆ และทำไม่เป็นเนื่องจากไม่เคยแบ่งปันอะไรสู่สาธารณะ เลยถูกฉวยไปปู้ยี่ปู้ยำเล่นแร่แปรธาตุเป็นอย่างอื่นอยู่ขณะนี้ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันเผยแพร่ความรู้ตามที่ตกลงไว้

          ครูทั่วประเทศจึงยังสอนกันปาวๆตามความรู้เก่า ว่าพระเจ้าอู่ทองอพยพไพร่พลหนีโรคห่าจากเมืองอู่ทอง สุพรรณ ไปสร้างอยุธยา พ.ศ. 1893 ทั้งๆเรื่องนี้ยกเลิกราว 40 ปีมาแล้ว เพราะไม่มีหลักฐานวิชาการสนับสนุนแนวคิดอย่างนั้น

          แต่ยังสอนผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

          ล่าสุด เพิ่งรู้เมื่อเร็วๆนี้เองว่า “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมกับสำนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเมืองโบราณอู่ทอง สนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

          “เพื่อสร้างหลักสูตรท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ให้เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง ให้ตระหนักถึงความรักในท้องถิ่น รู้และเข้าใจที่จะร่วมธำรงสืบทอดความเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมืองอู่ทอง เป็นสมาชิกของชุมชนที่พร้อมต้อนรับผู้มาท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง”

          ฟังดีเยี่ยม แต่เรื่องอย่างนี้ได้ยินมานานมากและบ่อยมากจากทั่วประเทศ โดยไม่เคยเห็นงานอีกเลยหลังจากได้งบประมาณทำโครงการฯ

          เฉพาะที่อู่ทอง ผมได้ยินอย่างนี้มาหลายปีมาก ว่าจะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยกลุ่มโน้นกลุ่มนี้

          แต่ก็แค่ได้ยินซ้ำซากทุกปี ยังไม่เคยพบว่ามีอะไรมากไปกว่าได้ยิน