มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

 

บริหารจัดการวัฒนธรรม

          การบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม มีขอบเขตกว้างขวางไม่รู้จบ ทั้งในแง่รูปธรรมและนามธรรม

          มิวเซียมเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรม ที่นับเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

          แต่ทั้งหมดยังไม่ประสบความสำเร็จในไทย เพราะการศึกษาด้านมิวเซียมยังอ่อนแอ และอนุรักษนิยมแข็งทื่อมากๆจนเกือบใช้การไม่ได้

          หากลงมือแก้ไขอย่างก้าวหน้าตั้งแต่บัดนี้ ก็จะแก้ไขได้ในบัดหน้า (ระหว่างนี้ขอแนะนำให้อ่านวารสารดำรงวิชาการไปพลางๆ)

          แต่ถ้าทอดหุ่ยไม่รู้สึกรู้สา แล้วไม่แก้ไขอะไรเลย อนาคตย่อมริบหรี่ ถึงร่วงโรย จนล่วงลับ

          ผู้รับเคราะห์กรรมคือสังคมไทยโดยรวมที่ต้องเสียโอกาสอย่างยิ่ง แล้วหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ มันน่าเจ็บใจ

damrong17-02-58 1

          วารสารดำรงวิชาการ ฉบับ 13/2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) มีบทบรรณาธิการ บอกว่า

          เน้นหัวเรื่องเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย พิพิธภัณฑสถานศึกษา การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

          ซึ่งเหล่านี้เป็นเนื้อหาหนึ่งที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับผิดชอบและมีการเปิดเรียนการสอนอยู่ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

          เนื่องจากในปัจจุบันความตื่นตัวรับรู้เกี่ยวกับการศึกษา วิพากษ์และสร้างงานศิลปะร่วมสมัยในสังคมไทยมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นตามกระแสความนิยมในการบริโภคทางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

          เช่นเดียวกับการย้อนหันกลับไปมองที่มาที่ไปของการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มีสาเหตุจากการเติบโตทางสังคมแบบทุนนิยม ทรัพยากรด้านวัฒนธรรมจึงถูกนำมาใช้เป็น “สินค้า” ที่ได้ถูกนำมาสร้างมูลค่าด้วยการจัดการในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ

          ดังนั้น ดำรงวิชาการฉบับที่13/2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) จึงสะท้อนปรากฏการณ์นี้ออกมาในบทความที่เน้นหัวเรื่องเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย พิพิธภัณฑสถานศึกษา และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมdocument.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);}