มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

 

ความดี ที่ถูกผูกขาด

          ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ยังไง? ความดีกลายเป็นอำนาจ และคนดีกลายเป็นคนมีอำนาจต่อต้านความชอบธรรม

          “เศรษฐีและผู้มีอำนาจของทุกสังคม มักจะต่อต้านการสถาปนาหลักนิติธรรม” อ. ผาสุก พงษ์ไพจิตร อธิบาย

          แล้วบอกต่อไปอีกว่า “เพราะว่าหลักการนี้ไม่ยอมรับความมีอภิสิทธิ์ โดยพวกเขามักจะพูดถึงการมีระเบียบวินัยการเคารพกฎหมายสำหรับประชาชนทั่วๆไป แต่สำหรับในวงการเศรษฐีและผู้มีอำนาจ ขอมีพฤติกรรมที่อยู่เหนือกฎหมาย โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น ใช้เงิน เส้นสาย ระบบอุปถัมภ์ รวมทั้งการปกปิดข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ”

          [จากบทความเรื่องทำไมต้องอ่านหนังสือเล่มใหม่ของมาร์ค ศักซาร์ โดย ผาสุก พงษ์ไพจิตร ใน คอลัมน์ ดุลยภาพ ดุลยพินิจ มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 หน้า 20]

          การเมืองประชาธิปไตย มีพลังต่อต้านคอร์รัปชั่นสำเร็จ อ. ผาสุกยกคำอธิบายต่างๆมาให้รู้ เช่น

          “ประสบการณ์ของประเทศที่ลดทอนการคอร์รัปชั่นได้สำเร็จ ล้วนเป็นประเทศที่มีระบอบการเมืองในแนวทางประชาธิปไตย เพราะ‘การต่อสู้กับคอร์รัปชั่น หมายถึงการเสริมสร้างอำนาจให้ประชาชนสามารถลุกขึ้นสู้กับเศรษฐีและผู้มีอำนาจได้’

          แต่คนดีมีอำนาจต่อต้านความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตย เราก็ต้องต่อต้านคนดีด้วยอย่างนั้นหรือ?

          ความดีถูกผูกขาดโดยคนดีจำนวนหนึ่ง แล้วถูกทำให้กลายเป็นอำนาจที่เลื่อนไหลลงจากที่สูง มีคำอธิบายของ วิจักขณ์ พานิช จะยกมาไว้ดังนี้

          วิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันได้ทำให้จุดอ้างอิงของคุณธรรมความดีถูกสั่นคลอนอย่างถึงราก

          ความดี ที่เคยผูกขาดโดยคนเฉพาะกลุ่มในสังคม โดยมีต้นทุนที่พวกเขาสั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตเป็นเดิมพัน

          ความดี ที่ต้องดีในแบบที่พวกเขาบอกว่าดีเท่านั้น

          ความดี ที่นำไปสู่การหลงคิดว่าความดีในแบบของตนคือความดีสูงสุด และตัวเองก็กลายเป็นคนดีสูงสุดไปพร้อมๆ กันด้วย

          ความดี ที่ห้ามเห็นต่าง ห้ามเถียง ห้ามวิพากษ์วิจารณ์

          ความดี ที่กลายเป็นระบบการศึกษาและการล้างสมองให้เชื่อ

          ความดี ที่กลายเป็นผลประโยชน์ ความดี ที่กลายเป็นอำนาจ

          [จากบทความเรื่องคุณธรรมทางการเมือง โดย วิจักขณ์ พานิช ใน คอลัมน์ธรรมนัว มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 หน้า 6]

          แต่อำนาจที่มาจากความดีของคนดี ล้วนต่อต้านความชอบธรรม

          ไม่น่าเชื่อว่าเราก้าวมาถึงจุดนี้ แล้วต้องร่วมกันต่อต้านความดีแบบนั้น น่ากลัวมากๆ