มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

 

ละครพันทาง วิกท่าเตียน

          ละครพันทาง เป็นละครแนวใหม่ที่สร้างสรรค์ใหม่ในกรุงเทพฯ สมัย ร.5 ถือเป็นประวัติศาสตร์ช่วงสำคัญของละครไทยลูกผสม ที่ผสมการแสดงของนานาชาติ

          และยังเป็นที่นิยมมากเมื่อครูเสรี หวังในธรรม แห่งกรมศิลปากร ทำละครพันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศ

          ท่าเตียน : กรุงเทพฯ บทที่ 1 เป็นเอกสารประกอบการแสดงนิทรรศการชั่วคราว ของมิวเซียมสยาม เรื่องท่าเตียน มีคำอธิบายเรื่องโรงละครท่าเตียน และละครพันทาง จะคัดมาดังนี้

๖๐๐ ปี ซำปอกง

          ประเด็นมีปัญหาอยู่ที่คำอธิบายละครแนวใหม่ว่า จัดเป็น“ละครพันทาง”ที่จับเอาเนื้อเรื่องวรรณคดีไทยต่างๆมาผสมรวมกัน

          ฟังทะแม่งๆเป็น“อุณรุทร้อยเรื่อง” ซึ่งไม่น่าเชื่อ แล้วต่างจากคำอธิบายของกรมศิลปากร ดังนี้

          พันทาง โดยรูปศัพท์แปลว่าลูกผสม(ต่างพันธุ์กัน) เช่น มะม่วงพันทาง หมายถึง มะม่วงลูกผสมต่างพันธุ์, หมาแมวพันทาง คือ หมาแมวลูกผสมต่างพันธุ์ เป็นต้น

          ละครพันทางเป็นละครผสมการแสดงของนานาชาติตามต้องการของยุคนั้น (ไม่ใช่เอาวรรณคดีไทยมาผสมรวมกันอย่างที่มิวเซียมสยามอธิบาย) สอดคล้องไปกันได้ดีกับคำอธิบายของกรมศิลปากร