มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

 

คนไทย, ภาษาไทย, และภูเขาอัลไต

          “เราไม่มีศัพท์ที่บอกให้รู้ว่าเรามาจากเทือกเขาอัลไต เพราะไม่มีศัพท์คำว่าหิมะเลย” (หิมะเป็นคำยืม) มีแต่คำว่า กล้วย อ้อย ควาย นา ฯลฯ บ่งบอกว่าอยู่ในเขตร้อนชื้น

          อ. สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (คณะอักษรศาสตร์ ม. ศิลปากร) กล่าวในงานเสวนายุคมืดของประวัติศาสตร์ไทยที่ ม. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557 (จาก fb เมดอินอุษาคเนย์)

          ข้อความข้างบนรับรู้กันมานานแล้ว และเป็นที่ยอมรับกว้างขวางในหมู่นักวิชาการ

          แต่ยังมีครูบาอาจารย์อีกมากไม่รู้ จึงยังเชื่อว่าคนไทยและภาษาไทยมาจากเทือกเขาอัลไต ตามตำราเก่า เช่น ตำราความรู้ทั่วไปทางภาษาไทย ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2523) ภาคที่ 1 หลักภาษา มีผู้ถ่ายสำเนาส่งมาให้อ่าน จะคัดมาดังนี้

          ตำนานอักษรไทย แต่เดิมไทยอยู่แถบภูเขาอัลไต ซึ่งอยู่กลางทวีปอาเซีย

          ต่อมาไทยมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินในบริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงและฮวงโห ต่อมาย้ายมาตั้งราชธานีอยู่ที่น่านเจ้า เป็นอาณาจักรใหญ่ต่อมาพวกจีนมีอำนาจขึ้นก็เริ่มขยายอาณาเขตรุกแดนไทยเข้ามาโดยลำดับ

          พวกไทยที่ไม่ยอมอยู่ในอำนาจจีน จึงพร้อมใจกันอพยพจากเมืองเดิมมาตั้งภูมิลำเนา ได้ชื่อว่า ไทยใหญ่ ส่วนอีกพวกหนึ่ง ได้ชื่อว่า ไทยน้อย

          ต่อมาพวกไทยน้อยอพยพมาตั้งภูมิลำเนาถึงแดนลานช้าง ลานนา และเขตสยามปัจจุบัน

          ยอร์ช เซเดส์ สันนิษฐานว่าเดิมการเขียนหนังสือของไทยคงจะได้แบบจากมอญ เพราะลักษณะอักษรอาหม ลื้อ ผู้ไทยแถบสิบสองปันนา มีลักษณะใกล้อักษรขอมทั้งนั้น

          ต่อมาเมื่อราว พ.ศ. 1500 พวกขอมแผ่อาณาเขตมาถึงดินแดนไทย

          ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 1800 ขอมอ่อนอำนาจลง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงประกาศตั้งกรุงสุโขทัยเปนอิสระ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะให้ราษฎรเลิกประพฤติตามธรรมเนียมขอมและคงจะให้เลิกใช้ภาษาขอมในทางราชการ และกลับใช้ภาษาไทยตามเดิม

          ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง พระองค์ทรงเห็นว่าอักษรซึ่งได้แบบจากมอญเขียนไม่สะดวก จะใช้อักษรขอมล้วนก็ไม่สมควร เพราะเมืองสุโขทัยเป็นอิสระ พระองค์จึง “หาใคร่ใจในใจ แลใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อพ่อขุนผู้นั้นใส่ไว้”

 

Microsoft Word - ?????, ???????, ??????????2-02-58.doc

 

           ทั้งหมดนี้ (รวมหมายเหตุในล้อมกรอบ) คัดจากตำราเก่าเมื่อ พ.ศ. 2523 มีในห้องสมุดสถาบันการศึกษา แล้วมีผู้คัดขึ้นสื่อสาธารณะแบ่งปันเผยแพร่กว้างขวาง

          แต่หลักฐานประวัติศาสตร์โบราณคดีไม่สนับสนุน ทางการจึงยกเลิกแนวคิดเทือกเขาอัลไตไปนานแล้ว

          และประวัติศาสตร์แบบนี้ถูกตรวจสอบคัดค้านมากจนไม่น่าเชื่อถืออีก

          ใครพูดเรื่องเทือกเขาอัลไตทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องตลก จึงเขียนบอกไว้ตรงนี้ จะได้ไม่เข้าใจไขว้เขว