สภาลูกเมีย

 

ยกตนคนดีมากมีเกียรติ

แต่เหยียดคนโอกาสด้อยกว่า

ด่าพวกอื่นผัวเมียเข้าสภา

ส่วนพวกตัวในสภาทั้งลูกเมีย

 

สุจิตต์   วงษ์เทศ

เสาร์ 28 กุมภาพันธ์ 2558document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);