คนไทย

 

๏ คนไทย เป็นใคร มาจากไหน

คนไทย เป็นคน อยู่ที่นี่

คนดึก ดำบรรพ์ หลายพันปี

อยู่สุวรรณ ภูมิที่ แหลมทอง

๏ แหลมทอง สองอ่าว ทะเลสมุทร

บรรพบุรุษ เลียบฝั่ง มาทั้งสอง

มาผสม กลมกลืน พื้นถิ่นทอง

สมมุติชื่อ ใหม่ร้อง เรียกคนไทย

๏ คนไทย ความเป็นไทย แรกได้นาม

ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา ที่ราบใหญ่

ภาษากลาง การค้า ภาษาไทย

ก็เรียกตน คนไทย แต่นั้นมา

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พ.ศ. 2550

[เพลงคนไทย อยู่ในเพลงชุดอยุธยา ฟังในยูทูบ

และ WWW.SUJITWONGTHES.COM หมวดเพลงดนตรี]document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);