ปรองดอง

 

เลือกตั้งแล้วยอมรับผลเลือกตั้ง

ยับยั้งขัดแย้งยุ่งยากได้

แต่คนส่วนน้อยเสียอำนาจไป

ไม่ยอมคนส่วนใหญ่เลยยุ่งระยำ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 18 กุมภาพันธ์ 2558

(ได้คิดจาก กาแฟป่า มติชน)d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);}