กรุงเกษม

 

คนชั้นนำทำละครหลอกย้อนยุค

คืนความสุขหลอนผดุงกรุงเกษม

ฝูงคนดีมีแต่ดื่มความปลื้มเปรม

ร่วมหมุนเข็มนาฬิกาหายุคย้อน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 13 กุมภาพันธ์ 2558}