มังกรพ่นไฟ

 

หนีเสือปะจระเข้เขี้ยว

จะเลี้ยวหลีกปลีกตนหาพ้นไม่

หลบอินทรีหนีพึ่งมังกรไฟ

มังกรพ่นเพลิงภัยฉิบหายแล้ว

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 12 กุมภาพันธ์ 2558