ผู้ใหญ่ไก่เขี่ย

 

มึงยังเด็กเล็กอยู่รู้ไว้ด้วย

อย่าฉวยล้อเลียนกูผู้เป็นใหญ่

เด็กไม่ควรด่วนหาประชาธิปไตย

การเมืองเรื่องผู้ใหญ่เผด็จการ

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 9 กุมภาพันธ์ 2558} else {