รัฐความเร็วสูง

 

รัฐเลือกตั้งสร้างสรรค์ความเร็วสูง

ถูกฝ่ายฝูงขวางขัดด้วยรัฐประหาร

แล้วตั้งแต่งแจงจัดรัฐราชการ

ฉวยความเร็วสูงงบประมาณจัดการเอง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พุธ 11 กุมภาพันธ์ 2558document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);