มติชน วันอาทิตย์

22 กุมภาพันธ์ 2558

 

กองทัพทุ่มทุนตุนอาวุธ

ประสิทธิภาพสูงสุดทันสมัย

แต่ข้อมูลประวัติศาสตร์ไทย

ล้าสมัยไม่ทุ่มทุนตุนความรู้

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 20 กุมภาพันธ์ 2558document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);