มติชน วันอาทิตย์

15 กุมภาพันธ์ 2558

 

ประชาธิปไตยแบบไทยไทย

กูคนดีต้องเป็นใหญ่อยู่เหนือกว่า

พวกมึงดีไม่พอรอเวลา

เพราะคนเกิดมาไม่เท่ากัน

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 13 กุมภาพันธ์ 2558