มติชน วันอาทิตย์

8 กุมภาพันธ์ 2558

 

ต้อนคนอื่นยืนใต้กฎกติกา

เว้นผู้มากบารมีเศรษฐีใหญ่

กระทำสิ่งเดียวกันลั่นลือไกล

ตัวเองไม่โกงชี้คนอื่นโกง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 6 กุมภาพันธ์ 2558