ไทยแท้

 

ไฟไหม้ฟางผักชีโรยหน้าแฉ

ลูบหน้าปะจมูกแก้ได้ไฉน

บุกรุกป่าสาธารณสถานทั่วไป

ทำอะไรตามใจเนี่ยะไทยแท้

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 30 มกราคม 2558