อสุรกาย

 

มีร่าง แต่ร้างใจ

สิ่งเก่าเก่ากำลังสูญไปจากโลกหล้า

สิ่งใหม่ใหม่ไม่ทันจะมีมา

อสุรกายปรากฏร่างร้างใจนัก

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

จันทร์ 26 มกราคม 2558

[ได้ความคิดจาก เกษียร เตชะพีระ]