อวดอุตริ

 

อวดอุตริมนุสธรรม

คนดีล้ำกว่าทุกคนโน่นนี่นั่น

ถอดถอนคนโน้นคนนี้คนนั้น

ตัวมันอวดอุตริได้นิรภัย

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 8 มกราคม 2558document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);