มติชน วันอาทิตย์

18 มกราคม 2558

 

ถกเถียงทักท้วงถอดถอน

ร้อนร้อนการเมืองล้วนล้วนไล่

จากตำแหน่งไม่ยากสักเท่าใด

แต่จากใจคนยังไงก็ไม่จาง

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

ศุกร์ 16 มกราคม 2558