มติชน วันอาทิตย์

11 มกราคม 2558

 

ไม่ปลดไม่ย้ายไม่ยึดซ้อน

แต่สังคมสังหรณ์ไม่รู้หาย

อนาคตมองไม่เห็นเป็นหรือตาย

บอกว่าไม่ ผลสุดท้ายไม่ละเว้น

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ

พฤหัสบดี 8 มกราคม 2558