มติชน วันอาทิตย์

4 มกราคม 2558

 

สำนึกปุถุชนตามโลกกำหนด

รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสผอง

เสมอหน้าเท่าเทียมถ้วนทำนอง

ไม่ถอยหลังเข้าคลองไม่คนดี

 

สุจิตต์ วงษ์เทศ}