Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557

 

อาหารไทยแท้-ไม่มี

         ไม่มีอะไรสึกหรอหรือเสียหาย ถ้าบอกความจริงแก่สังคมโลกว่าอาหารไทยเป็นลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ แต่อร่อย

         ยิ่งพูดความจริง ยิ่งอร่อย

         ความจริงที่ว่านั้น คือ อาหาร“ไทยแท้”มีในจินตนาการล้วนๆ แต่ไม่เคยมีในโลกจริง เช่นเดียวกับคน“ไทยแท้”

         ไทย, คนไทย ถูกสมมุติขึ้นบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลาง ราวหลัง พ.ศ. 1700

         เป็นลูกผสมร้อยพ่อพันแม่ จากนานาชาติพันธุ์ เช่น ลาว, เขมร, มอญ, มลายู, ฯลฯ รวมถึงจีน, อินเดีย, และอิหร่าน (เปอร์เซีย)

         สังคมวัฒนธรรมไทยก็ถูกหล่อหลอมขึ้นจากการประสมประสานของสังคมวัฒนธรรมชาติพันธุ์หลากหลายเหล่านั้น

         อาหารไทยทุกวันนี้ก็เช่นกัน ประสมประสานจากอาหารของชาติพันธุ์ต่างๆ นับไม่ถ้วน บางส่วนได้จากดินแดนห่างไกล เช่น มะละกอและพริกจากทวีปอเมริกา

         (อ่านเรื่องราวของมะละกอ และส้มตำ ในพื้นที่สุวรรณภูมิในอาเซียน ของมติชน ฉบับวันนี้ หน้า 7)

food25-12-57 1

food25-12-57 2-1

food25-12-57 2-2

         เหตุที่ไทยไม่มีประวัติความเป็นมาอาหารไทยอย่างซื่อตรง ไม่บิดเบือน เพราะไทยไม่มีประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมที่ซื่อตรงตามหลักฐาน        

         สืบเนื่องจากประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทย ให้ความสำคัญเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของคนชั้นสูงในอดีต เช่น วังกับวัด (ของคนในวัง) โดยไม่มีสังคมวัฒนธรรมของชุมชนหมู่บ้านซึ่งต้องกิน ขี้ ปี้ นอน

         เลยพากันสร้างขึ้นเอง แล้วหลงกันเองว่ามีอาหาร“ไทยแท้” แต่ความจริงคือไม่มี