Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

 

มหาวิทยาลัยไม่มีเสรีภาพทางวิชาการ

  1. นักวิชาการและนักศึกษากลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนไม่น้อยจากหลายสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

        เพื่อเรียกร้องให้คุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการที่ถูกอำนาจเผด็จการคุกคาม ปิดหู ปิดตา ปิดปาก (ดังเป็นข่าวในสื่อทั่วไปเมื่อไม่นานมานี้)

(มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 หน้า 1)

(มติชน ฉบับวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 หน้า 1)

  1. แต่มีนักวิชาการอีกพวกหนึ่ง (ไม่รู้มากหรือน้อย) ไม่ต้องการเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัย

        โดยห้ามถาม ห้ามเถียง ในห้องเรียน แล้วต้องอ่านและอ้างอิงตำราเฉพาะของโปรเฟสเซอร์ชาวฝรั่งเศส และอาจารย์ผู้สอนในคณะเดียวกัน ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น

        ห้ามนักศึกษาอ่านหนังสือของคนอื่นที่อยู่ภายนอก และของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่น โดยเฉพาะจากอาจารย์ฝ่ายก้าวหน้าที่นานาชาติยกย่อง มาอ้างอิงในการเรียนและสอบทุกครั้ง ทุกปีการศึกษา

        นี่เท่ากับปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการ แล้วปิดหู ปิดตา ปิดปากนักศึกษา

        ผลคือสังคมไทยได้บัณฑิตมองโลกในแง่ร้าย โดยต่อต้านการเปลี่ยนแปลง, ไร้เดียงสาทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการเมือง, ไม่มีเครือข่ายแหล่งทุนและอำนาจสนับสนุนงานวิจัยและอนุรักษ์, มักชวนทะเลาะชุมชนหมู่บ้าน เป็นที่เอือมระอาทั่วไป