Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

 

นานาชาติช่วยไทยปกป้องกำแพงเมืองโบราณ

         ไพร่บ้านพลเมืองมักถูกใส่ร้ายกล่าวโทษ ว่าเป็นตัวการทำลายโบราณศิลปวัตถุสถานทั่วประเทศ จากนักโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลป์ของทางการที่อนุรักษนิยมแข็งทื่อมะลื่อ

         แต่พยานหลักฐานทั่วประเทศมากกว่า 50 ปีมานี้ ชี้ชัดเจนว่าผู้บงการทำลายโบราณศิลปวัตถุสถานทั่วประเทศมาแต่ไหนแต่ไร คือระบบราชการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ร่วมกับพ่อค้าและผู้มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมือง

         แต่โยนบาปให้ราษฎรไพร่บ้านพลเมือง

         พฤติกรรมอย่างนี้เป็นที่รับรู้ไม่เฉพาะในไทยและอาเซียน แต่ทั้งโลก ว่ากรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนของเก่าที่เรียกอย่างไพเราะว่าโบราณศิลปวัตถุที่ได้จากการทำลายโบราณสถานทั้งในไทยและเพื่อนบ้าน

         ราษฎรไทยไม่มีศักยภาพทำอย่างนั้นได้ ถ้าจะมีบ้างก็ด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มอิทธิพลโดยไม่รู้ตัวบ้าง รู้ตัวบ้าง ไม่มากนัก

         แต่ราชการและเครือข่ายมีอิทธิพลและเครื่องมือทันสมัยใช้ทำลายอย่างเป็นขบวนการ

         ราวหลัง พ.ศ. 2500 ไม่นาน มีข้อเขียนประจานรัฐบาลเผด็จการทหารไปทั่วโลก

         บรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับบ่าย (เลิกกิจการไปแล้ว) เห็นการทำลายกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช จึงเขียนบทความเรียกร้องให้รัฐบาลเผด็จการทหารยุคนั้นเลิกทำลายคูน้ำกำแพงเมืองโบราณและโบราณสถานอื่นๆ แล้วต้องปกป้องอนุรักษ์อย่างนานาอารยประเทศ

         มิฉะนั้นไทยจะไม่เหลือมรดกอันสำคัญและยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก

         ด้วยความอับอายขายหน้า รัฐบาลเผด็จการทหารครั้งนั้นโดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีมติ ครม. ป่าวร้องหน่วยราชการทั่วประเทศให้พิทักษ์รักษาคูน้ำกำแพงเมืองโบราณและโบราณสถาน

         แต่ไม่สำเร็จ เพราะการลักลอบทำลายยังมีต่อเนื่อง ตั้งแต่กำแพงเมืองสุรินทร์, บุรีรัมย์, เชียงใหม่, ลำปาง, แพร่, ฯลฯ รวมทั้งลพบุรี เมืองทหาร ทำลายแหลกลาญไม่เหลือซาก

         เป็นเหตุให้องค์กรนานาชาติตระหนักถึงอันตรายจากอำนาจเผด็จการทหารยุคนั้นที่ขาดสติ จึงไม่ฟังคำอธิบายเหตุผล ข้อดีข้อเสีย ซึ่งโดยลำพังของประชาราษฎรไม่มีประสิทธิภาพหยุดยั้งความบ้าระห่ำเหล่านั้น

         จึงร่วมกันหนุนช่วยคนท้องถิ่น โดยใช้กิจกรรม“มรดกโลก”ยกย่องแหล่งประวัติศาสตร์ของประเทศที่อยู่ใต้เผด็จการทหาร เริ่มที่เมืองสุโขทัย ฯลฯ จากนั้นก็ถึงอยุธยา

         ผลคือกำแพงเมืองและโบราณสถานเมืองเก่าสุโขทัย, อยุธยา(ส่วนที่เหลือ)รอดพ้นฝีมือเผด็จการทหารยุคนั้น แล้วเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจการเมืองสืบจนปัจจุบัน

         ยังมีหน้าจะคิดอ่านแอบรื้อกำแพงโบราณที่เหลืออีกหรือ?