มติชนรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557

 

ผู้พิทักษ์ภาษาไทยกรุงเทพฯ สนับสนุนความรุนแรง

         ผู้พิทักษ์ภาษาไทยกรุงเทพฯ มีส่วนสนับสนุนผู้ถืออำนาจรัฐใช้อาวุธร้ายแรงปราบปรามอย่างรุนแรงถึงชีวิตต่อผู้ใช้ภาษาอื่น โดยเฉพาะภาษามลายูมานานมากกว่าครึ่งศตวรรษ

         เพราะมากกว่า 50 ปีมาแล้ว ผู้นำชาวมุสลิมของสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอทางการไทยอนุญาตให้มีการเรียนการสอนภาษามลายูควบคู่กับภาษาไทย แต่ทางการไทยยุคนั้นไม่ยอมพร้อมทั้งสั่งปราบปรามผู้ฝ่าฝืน

         ทั้งนี้มีเหตุจากภาษาไทยกรุงเทพฯถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการรวมชาติของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม (ครูภาษาไทยและกวีไทย ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ พิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 18-24 เมษายน 2557 หน้า 30-31)

         ผู้รักความเป็นธรรมพยายามเรียกร้องขอความเสมอภาคทางภาษาให้ชาวมลายูปาตานีสืบเนื่องนานมากกว่า 50 ปี แม้จะถูกผู้พิทักษ์ภาษาไทยกรุงเทพฯต่อต้าน และให้ท้ายทางการส่งกำลังปราบปราม

         แต่ทางการขาดความชอบธรรมทางการเมือง จึงปราบปรามไม่สำเร็จ ในที่สุดค่อยๆผ่อนปรนให้มีการเรียนการสอนภาษามลายูปาตานีควบคู่กับภาษาไทย ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

         นางจิราพร บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ กล่าวในที่ประชุมฯ จัดโดยราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เล่าว่าการปลดล็อคเงื่อนไขทางวัฒนธรรมด้านภาษา มีส่วนเอื้อต่อการสร้างความปรองดองในชาติ (เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 หน้า 22) แล้วบอกอีกว่า

         “กรณีปัญหาภาคใต้ที่ปัจจุบันส่งเสริมให้เด็กนักเรียนภาษามลายูปาตานีควบคู่กับภาษาไทย ทำให้ผู้ปกครองที่ใช้ความรุนแรง หรือเกือบจะใช้ความรุนแรง เพราะเคยรู้สึกว่าถูกกดทับอัตลักษณ์ รู้สึกสบายใจขึ้น”

         อ. อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์ นักวิชาการอิสระแห่งชายแดนภาคใต้ บอกว่า เรื่องเรียนภาษามลายูคู่ภาษาไทยได้ผลดีจริง แล้วดีขึ้นเรื่อยๆ ขนาดเริ่มมีป้ายในโรงพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษามลายูด้วยอักษรยาวี ซึ่งดีมากๆ ผิดจากแต่ก่อนไม่อนุญาตให้มีภาษามลายู

         ในที่ประชุมฯบอกอีกว่าในประเทศไทยมีหลายชาติพันธุ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีภาษาแม่ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง เช่น คนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีภาษามลายูปาตานีและใช้อักษรยาวีเป็นภาษาแม่

         ส่วนภาคอื่นๆ ก็มีทั้งภาษาไทยถิ่นเหนือ ไทยถิ่นอีสาน ไทยถิ่นใต้ ไทยถิ่นกลาง แม้แต่คนพิการทางการได้ยินก็มีภาษามือเป็นภาษาแม่

         ดังนั้นการมีนโยบายภาษาแห่งชาติที่ให้ความสำคัญและให้การยอมรับการใช้ภาษาแม่ของกลุ่มต่างๆ จะทำให้ทุกกลุ่มเกิดความรู้สึกที่ดี

         ความเป็นไทย(คืออะไรก็ไม่รู้?)ของคนกรุงเทพฯ ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ๆไม่นานมานี้ ถูกใช้เป็นอาวุธสุดโหดให้คนล้มตายเป็นเบือ

         แต่แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนยอมรับความจริงอย่างจำใจ แต่ยังไม่จำนน เพราะไม่รู้จะบ้าคลั่งความเป็นไทยไล่ฆ่าเพื่อนบ้านขึ้นอีกเมื่อไร?