Download PDF

มติชนรายวัน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557

 

คอร์รัปชั่น และปฏิรูป

(มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 หน้า 20)

  • · …เสียงสะท้อน ของ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ขว้างก้อนหินส่งสารมาตอนหนึ่ง “สิ่งที่ผมอึดอัดใจขณะนี้คือ เริ่มไม่แน่ใจความพยายามของรัฐบาลที่จะดูแลปัญหาคอร์รัปชั่นจะทำด้วยความจริงแค่ไหน ขณะนี้มีข่าวลือภายนอกมาก มีการพูดถึงการตกลงกันนอกรอบ เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ หวังว่าทหารคงได้ยินบ้าง ถ้าจริงก็ช่วยไม่ได้”

          (เรียงคนมาเป็นข่าว ของ พลุน้ำแข็ง ใน มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2554 หน้า 4)

          “ประชาธิปไตยไม่ใช่ ‘เหตุ’ ของคอร์รัปชั่น หรือคอร์รัปชั่นไม่ใช่ ‘ผล’ ของประชาธิปไตย

          คอร์รัปชั่นในสังคมไทยมี ‘เหตุ’ จากหลายอย่างซึ่งไม่เกี่ยวกับระบอบปกครอง

          และเราสามารถบรรเทา หรือขจัดเหตุเหล่านั้นได้หลายวิธี ภายใต้ระบอบที่ประกันสิทธิเสรีภาพของเราในอันที่จะแก้ไขปรับปรุงกลไกต่างๆ ที่ทำให้คอร์รัปชั่นเป็นการ ‘ลงทุน’ ที่ไม่ให้ผลกำไรเลย

          ——————–

          ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยซึ่งแม้กะพร่องกะแพร่งอย่างไรก็ตาม โอกาสของการปฏิรูปย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า และอาจเป็นผลดีอย่างจริงจังแก่ส่วนรวมได้มากกว่าการยึดอำนาจเบ็ดเสร็จโดยคนส่วนน้อยเพื่อปฏิรูป”

          (“ตรรกะพิสดาร” โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ ใน มติชน ฉบับวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 หน้า 20)

 

ไอซีที ของแม่ปูกับลูกปู

          ผลประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (หรือ ไอซีที) นักเรียนไทยได้ที่ 13 ของ 14 ชาติ หรือได้ที่ 2 จากท้าย

          นักวิชาการชี้ว่าระบบการเรียนการสอนผิดพลาด โดยจัดวิชาคอมพิวเตอร์ไว้ในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี แทนที่จะเป็นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

          “พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน มีผลต่อคะแนน” นักวิชาการจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระบุต้นเหตุสำคัญที่มีผลต่อนักเรียนไทยได้ตำแหน่งรองสุดท้าย

          “นอกจากนั้นการเรียนการสอนของครูยังล้าหลัง โดยให้นักเรียนท่องจำมากกว่าปฏิบัติตรงด้วยตนเอง”

          เหตุทั้งหลายมาจากโครงสร้างการศึกษาไทยที่ผลิตครูจากระบบท่องจำ โดยไม่อ่านไม่เขียน ไม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงของตนเอง ย่อมสอนนักเรียนตามที่ตนถูกปลูกฝังครอบงำมา

          ครูสอนวิชาอื่นๆ เช่น สอนคอมฯ ไม่อ่านหนังสือ ครูสอนภาษาไทยและสังคมก็ไม่อ่าน แล้วการศึกษาไทยจะมีอะไรเหลือถึงนักเรียน?